Välkommen till våra mottagningar i Västra Götaland

Vi kan erbjuda dig en helt digital behandlingsplan eller en fysisk behandling på en av våra specialistpsykiatriska mottagningar i Skövde eller Borås.

Om mottagningarna

Vi tar emot patienter inom specialistpsykiatrin, det vill säga alla typer av psykiatriska och psykologiska besvär med undantag för beroende, psykos, ätstörningar- och demensvård. Vi kan både erbjuda dig en helt digital behandlingsplan eller en fysisk behandling på en av våra mottagningar.

Vården sker enligt avtal med Region Västra Götland. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Du kan som medborgare välja din vård hos oss oavsett var du bor.

Kontakta oss
Barn som håller i sin telefon

Behandling via videolänk

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall få behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske via videolänk kan du klicka här för att logga in på mina sidor.

Logga in

Digitala drop-in tider

Det som befintlig patient har möjlighet att träffa läkare på digitala drop-in tider. Drop-in besök sker på torsdagar mellan 13:00 - 15:00. Besöket tar max 20 minuter och debiteras som ett vanligt läkarbesök (frikort gäller). En viss väntetid kan förekomma.

Dessa besök lämpas till rådgivning om läkemedel, vissa läkemedeljusteringar eller andra relativt enkla frågor.

Observera att detta är inte avsedd för akut försämringar med till exempel ökade suicidtankar - ring isåfall mottagningen för att boka ett längre besök eller ta kontakt med din närmaste Psykiatri akutmottagning.

Boka Drop-in

Nyheter

Senaste uppdateringarna om våra vårderbjudanden.

Vuxenpsykiatri

Vi inte emot några nya remisser för vuxna då vårt uppdrag för vuxenpsykiatri i Västra Götaland avslutas under hösten 2024.

Alla våra pågående patienter kommer att informeras i god tid om vidareremittering till annan vårdgivare.

Mottagning för barn och ungdomar

Från den 1 mars 2023 har Psykiatripartners ett avtal med VGR gällande samtalsbehandling för barn och ungdomar 6-18 år. Vi bedriver samtalsbehandling gällande följande fyra områden:

  • Barn och ungdomar med medelsvår till svåra depression och/eller ångesttillstånd
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svåra tics och/eller tourettes
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svåra traumatillstånd
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svåra OCD

Alla remisser som berör barn och ungdomar måste gå via regionens barn- och ungdomspsykiatriska klinik. Du kan alltså inte skicka en egenremiss för ett barn eller en ungdom.

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

Välj remissväg till oss

Skicka din egenremiss till oss genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

Bedömning

Inom 30 dagar kommer du få ett bedömningssamtal av legitimerad läkare eller psykolog.

Vårdplanering

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.

Ladda ner egenremiss

Våra kontaktuppgifter i Västra Götaland

Inför ditt besök

Ta med legitimation

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad

Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med regionen. Ett besök på mottagningen eller hembesök kostar 200 kr.

Avbokning och uteblivet besök

Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kostar 200 kr och kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på våra mottagningar bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig direkt till din mottagning via telefon eller epost, var god se respektive enhet.