Välkommen att söka vård hos oss

Innovativt arbetssätt
Evidensbaserade metoder
Skräddarsydda behandlingar
Sök vårdFör vårdgivare

Bättre psykisk hälsa för varje människa – varje dag

Vi går i spetsen för att förbättra svensk sjukvård och höja livskvaliteten hos alla människor som lider av psykisk ohälsa. Gemenskap, erfarenhet, mod och omtanke ligger i vårt DNA. Det möjliggör oss att fortsatt utmana och utveckla arbetssätt inom vården, mot en bättre vardagsfunktion för den som behöver.

Vi moderniserar svensk psykiatri genom att arbeta nytänkande

Genom modern psykiatri, både digital och fysisk, finns vi där individen behöver oss. Vi är övertygade om att tillgänglig, strukturerad och systematisk vård är det bästa tillvägagångssättet för att nå goda resultat.

Vi bryr oss om varje patient – på riktigt

Vårt driv grundar sig i ett större syfte, som genom forskningsnära, evidensbaserad och god psykiatrisk vård ska göra skillnad för människans mentala funktion. Våra medarbetare bemöter varje patient med värme, öppenhet och stort engagemang – ett koncept som tillsammans med gedigen kunskap tar ett helhetsgrepp om mental ohälsa.

Ett team för varje patient

Vi arbetar i multimodala team för att möta behoven hos både individ och anhöriga med en så bred kompetens som möjligt. Vi bemöter varje patient med värme, öppenhet och stort engagemang – ett koncept som tillsammans med gedigen kunskap tar ett helhetsgrepp om mental ohälsa.

Evidensbaserad grund

Vi arbetar med utredning och behandling parallellt, och följer forskning och de senaste riktlinjerna. Vårt arbetssätt innebär att ta fram skräddarsydda lösningar och låta patienten vara med och styra över vilka former behandlingen ska ske under.

Våra mottagningar

Vi bedriver våra mottagningar på uppdrag av olika regioner. Vi erbjuder fysisk samt digital vård - vilken typ av besök som erbjuds beror på region och mottagning.

15 mottagningar
Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Läs mer
Psykiatripartners BUP Växjö

Honnörsgatan 12, 352 36 Växjö

Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Jönköping

Borgmästaregatan 1d, 553 20 Jönköping

Psykiatripartners Samtalsmottagning Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners BUP Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners Öppenvårdsmottagning för barn och familj Falun

Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Borås

Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Hässleholm

Östergatan 15, 281 32 Hässleholm

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Skövde

Storgatan 17, 541 30 Skövde

Psykiatripartners BUP Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Malmö

Kalendeegatan 18, 211 35 Malmö

Psykiatripartners Samtalsmottagning Norrköping

Bråddgatan 9, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners BUP Ljungby

Gängesvägen 12C, 341 31 Ljungby

Psykiatripartners BUP Falun

Slaggatan 3C, 791 71 Falun

15 mottagningar
Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners BUP Växjö

Honnörsgatan 12, 352 36 Växjö

Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Jönköping

Borgmästaregatan 1d, 553 20 Jönköping

Psykiatripartners Samtalsmottagning Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners BUP Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners Öppenvårdsmottagning för barn och familj Falun

Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Borås

Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Hässleholm

Östergatan 15, 281 32 Hässleholm

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Skövde

Storgatan 17, 541 30 Skövde

Psykiatripartners BUP Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Malmö

Kalendeegatan 18, 211 35 Malmö

Psykiatripartners Samtalsmottagning Norrköping

Bråddgatan 9, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners BUP Ljungby

Gängesvägen 12C, 341 31 Ljungby

Psykiatripartners BUP Falun

Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Våra vårdområden

Med psykologisk forskning, lång erfarenhet och bred kompetens utvecklar vi moderna metoder för att bidra till bättre mental hälsa och ökad funktionsnivå. Vi kan hjälpa dig, inom flera olika vårdområden.

Vuxna

Psykiatri

Vi erbjuder olika psykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar baserade på forskningsnära och evidensbaserade insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer
Barn och ungdom

BUP

Vi erbjuder vård inom specialpsykiatri för barn och ungdomar - både digitalt och på våra mottagningar. Vi arbetar integrerat med utredning och behandling för att kunna bidra med rätt vårdinsatser efter önskemål hos individ och familj.

Läs mer
Vuxna, barn och ungdom

Neuropsykiatri

Vi har mottagningar i regionerna Jönköping och Skåne som erbjuder neuropsykiatrisk vård. Här utför vi bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade, medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer
Vuxna

Psykoterapi

Samtalsmottagning för psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning.

Läs mer

Berättelser ifrån andra

Individers resa och erfarenheter driver vårt arbete framåt för att utmana och utveckla sjukvården till det bättre. Detta är sagt om oss kopplat till vårt personliga och professionella arbete tillsammans.

Jag är så oerhört tacksam för all värme, empati och stöd! Det kommer jag att bära med mig. Ni är alla helt underbara! Tack för allt!
Kvinna 55 år, Socialsekreterare i Stockholm
Tidigare kunde jag bäva inför att göra vardagssysslor som att diska, men idag har jag mer ork och glädje. Jag har en bra känsla i kroppen.
Man 57 år, Arbetar inom finans i Stockholm
Jag är så enormt tacksam för allt ni gett mig. Ni har verkligen förändrat mitt liv.
Kvinna 50 år, Socionom i Stockholm

Skicka en remiss till oss

Du kan enkelt söka vård hos oss genom att vi mottar en remiss skickad av din behandlare inom primärvården, exempelvis din läkare, psykolog eller rehabkoordinator. Du kan även skicka in en egenremiss för att få en bedömning direkt från oss. Ditt högkostnadsskydd gäller hos oss.

Sök vård