Välkommen till Psykiatripartners

Lång erfarenhet
Bred kompetens
Moderna metoder
Sök vårdFör vårdgivare

Våra vårdområden

Med psykologisk forskning har vi utvecklat moderna metoder för att bidra till bättre mental hälsa och ökad funktionsnivå. Vi arbetar för en bättre psykisk hälsa åt varje människa, varje dag. Vi kan hjälpa dig på flera sätt inom våra olika vårdområden.

Vuxna

Psykiatri

Vi erbjuder olika psykiatriska bedömningar, neuropsykiatriska utredningar och behandlingar baserade på forskningsnära och evidensbaserade insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer
Barn och ungdom

BUP

Vi erbjuder vård inom specialistpsykiatri för barn och ungdomar - både digitalt och på våra mottagningar.

Vi arbetar integrerat med utredning och behandling för att kunna bidra med rätt vårdinsatser efter önskemål hos individ och familj.

Läs mer
Vuxna, Barn och Ungdom

Neuropsykiatri

Vi har mottagningar i regionerna Jönköping och Skåne som erbjuder neuropsykiatrisk vård. Här utför vi bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade, medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer
Vuxna

Psykoterapi

Samtalsmottagning för psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning.

Läs mer

AFU

Teambaserad arbetsförmågeutredning stödjer de som har fysiska, psykiska eller psykosociala besvär som påverkar arbetsförmågan. Vi kan hjälpa dig med en bedömning, för att du ska få tydliga förutsättningar både för arbetsanpassning och rehabilitering.

Läs mer

Våra mottagningar

Vi har flertalet mottagningar runtom i Sverige som bedrivs på olika uppdrag av olika regioner. Mottagningarna är i första hand till för dig som bor i regionen, men det är även möjligt att söka vård hos oss om du är folkbokförd i ett annat län. Du kan antingen be din läkare skicka en remiss till oss eller skicka in egenremiss. Välkommen att läsa mer om våra olika uppdrag och mottagningar!

Hitta en mottagning

Våra arbetssätt

Ett team kring varje patient

Vi arbetar i multimodala team för att ge en så bred kompetens som möjligt för behov hos individ och anhöriga. Vi bemöter varje patient med värme, öppenhet och stort engagemang – ett koncept som tillsammans med gedigen kunskap tar ett helhetsgrepp på mental ohälsa.

Med vetenskaplig grund

Vi arbetar med utredning och behandling parallellt som är forskningsnära och enligt de senaste riktlinjerna. Vårt arbetssätt innebär att ta fram skräddarsydda lösningar och att låta patienten själv få styra under vilka former behandling sker.

Modern psykiatri

Genom modern psykiatri, både digitalt och fysiskt, finns vi där individen behöver oss. Vi är övertygade om att tillgänglig, strukturerad och systematisk vård är det bästa tillvägagångssättet för att nå goda resultat.

För dig som vårdgivare

Vi driver flera mottagningar runtom i landet på uppdrag av olika regioner inom vårdområdena vuxenpsykiatri, BUP, arbetsförmågeutredning, utmattningssyndrom och långvarig smärta. Du som vårdgivare kan enkelt remittera vidare din patient till oss. Läs mer om hur du remitterar till oss här.

Jag vill remittera

För dig som individ eller anhörig

Vi har mottagningar inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, utmattningssyndrom och långvarig smärta.

Vården sker enligt avtal med olika regioner beroende på uppdrag. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Du kan söka vård hos oss genom att göra en egenremiss. Läs mer om hur det fungerar och hur du gör för att komma i kontakt med oss.

Skicka egenremiss