Öppenvård för barn och familj

Vi erbjuder anpassade familjebehandlingar och stödjande insatser på individ och gruppnivå. Vår öppenvårdsmottagning för barn- och familj är ett uppdrag upphandlat med Falun-, Hedemora- och Ludvika kommun.

Patientavgiften är alltid 0 kr.

Sök hjälp

Alla uppdrag hos oss kommer från socialtjänsten. Det innebär att du som söker hjälp och stöd hos en öppenvårdsmottagning måste börja med att vända dig till socialtjänsten i den kommun du är skriven i.

Socialtjänsten Falun
Socialtjänsten Hedemora
Socialtjänsten Ludvika

Att tänka på inför ditt besök

Har du fått en inbokad tid hos oss via socialtjänsten? Hur många möten vi har, vilka som är med och i vilken form de sker beslutas för respektive individuell behandlingsplan. Här sammanfattar vi kort vad ni kan förvänta er:

Vi träffas på ett första möte

Vi börjar med att lära känna varandra och kartlägga er livssituation.

Ni får en behandlingsplan

Vi sätter gemensamt med vår erfarna personal upp en behandlingsplan med ett tydligt mål.

Behandlingen utvärderas

Vi utvärderar behandlingen för att se till så att ni har fått rätt hjälp.

Vem är behandlingen för?

Till oss kommer vanligtvis familjer med hög konfliktnivå, där det finns svårigheter i samspel mellan föräldrar och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Målet med behandlingen är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel. Vi hjälper bland annat till med:

positiv samvaro
effektiv konflikthantering
funktionell gränssättning
uppmuntran
föräldraförmågor

Kontaktuppgifter till vår mottagning

Så jobbar vi

Kontakten med familjen kan ske flera gånger per vecka, i olika konstellationer i fysiska- eller telefonmöten. För oss är samarbetet med andra aktörer som har kontakt med familjen mycket viktigt.

Rätt förutsättningar

Vi arbetar med barnets egna svårigheter genom samtal och stöd, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.

Skydd och stöd

Vi arbetar med professionella och privata nätverk kring barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön.

Aktivt samarbete

Vi har ett aktivt samarbete med andra aktörer runt familjen för att få en fungerande skolgång.

Våra medarbetare

Hos oss arbetar erfarna socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 KBT. Vårt behandlingsteam har även en arbetsterapeut. Vi samarbetar även med andra aktörer och parter som respektive familj har kontakt med.

Varje ny behandling baseras på en individuell plan med en tydlig gemensam målsättning. Vårt behandlingsteam är måna om att arbeta intensivt och systematiskt med er för att nå målsättningen.