Välkommen till mottagningen i Dalarna

I Falun bedriver vi specialistpsykiatri för barn och ungdomar. Vi erbjuder hjälp och behandling för BUP utan långa väntetider.

Om mottagningen

Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens.

Du som medborgare kan få kostnadsfri vård hos oss oavsett var du bor. Vården sker enligt avtal med regionen. Samma villkor gäller som i den offentliga vården.

Kontakta oss
Barn som håller i sin telefon

Behandling via videolänk

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall få behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske via videolänk kan du klicka här för att logga in på mina sidor.

Logga in

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

Välj remissväg till oss

Skicka egenremiss digitalt på 1177.se eller via telefon genom att ringa En-väg-in på 0470 58 68 00. Din vårdcentral eller annan vårdgivare kan även skicka en remiss åt dig.

Bedömning

Teamet på En-väg-in bedömer remissen, Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Vårdplanering

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.

Vår besöksadress i Dalarna

Våra olika kontaktvägar

Digitalt via 1177

Du kan skicka in egenremiss till oss via 1177. Där kan du även av- och omboka tid, beställa journalkopia, förnya recept och komma i kontakt med oss på ett säkert sätt.

Egenremiss via 1177.se

Posta blankett

Ladda ner denna pappersblankett och posta den i ett brev till vår adress nedan. Efter vårt remissteam har bedömt remissen återkommer vi till dig via telefon eller brev

Ladda ner egenremiss

Telefon och mejl

För allmänna frågor kring vår mottagning kontakta oss via mejl. För rådgivning, recept eller frågor kring behandling ber vi er istället ringa oss på telefon 010-182 13 30, detta för att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda.

Mejl för allmänna frågor

Inför ditt besök

Ta med legitimation

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att söka vård på BUP.

Avbokning och uteblivet besök

Det är viktigt att avboka besök i god tid. Uteblivet besök kostar 350 kr och kommer att debiteras.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på BUP bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Mikael Skansgård på mikael.skansgard@psykiatripartners.se alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster “Synpunkter och klagomål” via denna länk.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Dalarna på telefon 023-49 01 00 (telefontid helgfria vardagar 06:00 - 22:00). Alternativt via Patientnämndens hemsida via denna länk.