Välkommen till våra mottagningar i Kronoberg

I Växjö och Ljungby bedriver vi specialistpsykiatri för barn och ungdomar. Vi erbjuder hjälp och behandling för BUP utan långa väntetider.

Om mottagningarna

Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens.

Vården sker enligt avtal med Regionen. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Som medborgare kan du välja din vård hos oss oavsett var du bor.

Kontakta oss

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

Välj remissväg till oss

Skicka egenremiss digitalt på 1177.se eller via telefon genom att ringa En-väg-in på 0470 58 68 00. Din vårdcentral eller annan vårdgivare kan även skicka en remiss åt dig.

Bedömning

Teamet på En-väg-in bedömer remissen, Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Vårdplanering

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.

Kontaktuppgifter till våra mottagningar

Inför ditt besök

Ta med legitimation

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad per besök

I region Kronoberg är det kostnadsfritt för barn.

Avbokning och uteblivet besök

Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.

Skicka egenremiss

Du kan skicka in egenremiss till oss genom att ringa till En-väg-in 0470 58 68 00 eller via 1177.se. Där kan du även av- och omboka tid, beställa journalkopia, förnya recept och komma i kontakt med oss på ett säkert sätt.

Egenremiss via 1177.se