Välkommen till våra mottagningar i Skåne

I Skåne inriktar vi oss på neuropsykiatri samt allmänpsykiatri. Vi har mottagingar i Malmö och i Hässleholm.

Om mottagningarna

I Malmö har vi en länsövergripande mottagning för utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder, så kallad NP/NDD. Hit kan ni söka er både som barn och vuxen.

I Hässleholm har vi en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna.

Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad. Alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens.

Vården sker enligt avtal med Region Skåne därför gäller samma villkor som i den offentliga vården. Som medborgare kan du välja att söka vård hos oss oavsett var du bor.

Barn som håller i sin telefon

Behandling via videolänk

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall få behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske via videolänk kan du klicka här för att logga in på mina sidor.

Logga in

Digitala drop-in besök till läkare

Du som befintlig patienter i Hässleholm har möjlighet att träffa läkare på digitala drop-in tider vardagar mellan 13:00 och 14:00. Besöket tar max 20 minuter och debiteras som ett vanligt läkarbesök (frikort gäller). En viss väntetid kan förekomma.

Dessa besök lämpas till rådgivning om läkemedel, vissa läkemedeljusteringar eller andra relativt enkla frågor.

Observera att detta är inte avsedd för akut försämringar med till exempel ökade suicidtankar - ring isåfall mottagningen för att boka ett längre besök eller ta kontakt med din närmaste Psykiatri akutmottagning.

Boka Drop-in

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

Välj remissväg till oss

Du kan skicka en egenremiss digitalt via 1177 e-tjänster till den mottagning du vill söka vård hos. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Vårdplanering

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.

Skicka egenremiss via 1177.se

Våra besöksadresser i Skåne

Inför ditt besök

Ta med legitimation

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad

Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med Regionen. Läs mer om regionens aktuella patientavgifter på 1177.se

Avbokning och uteblivet besök

Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.

Se patientavgifter

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på våra mottagningar bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig direkt till din mottagning via telefon eller epost, var god se respektive enhet.