Behandling inom Neuropsykiatri

Vi har mottagningar i regionerna Jönköping och Skåne som erbjuder neuropsykiatrisk vård. Vi utför bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Sök vårdFör vårdgivare

Vårderbjudande från region Jönköping

På vår mottagning i Jönköping gör vi neuropsykiatriska utredningar på vuxna, barn och ungdomar på uppdrag av Region Jönköping. Om du är vuxen har du möjlighet att via egenremiss söka vård hos oss om du bor i följande län:

Östergötland
Jönköpings Län
Kronoberg
Kalmar Län
Blekinge
Skåne
Halland
Värmland
Jämtland
Härjedalen
Västerbotten

Vårderbjudande i region Skåne

På vår mottagning i Malmö erbjuder vi neuropsykiatrisk utredning samt behandling för barn, unga och vuxna. Vi tar emot egenremisser och remisser från vårgivare i hela region Skåne.

Vi jobbar integrerat med utredning och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi är ett multiprofessionellt team som besår av erfarna psykologer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som utifrån patienters behov erbjuder en kombination av fysiska och digitala möten.

Att tänka på innan första besöket

För att du ska få ut det mesta av behandlingen hos oss finns det viktig information som kan vara värdefullt för dig att ta del av inför första besöket.

Har du besökt en vårdcentral?

Det är viktigt att du har besökt en vårdcentral, tagit prover och pratat med en läkare för att utesluta andra sjukdomar innan vi kan se över din remiss.

Remiss

Du kan få en remiss till oss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Som patient kan du även ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenremiss, du hittar information under respektive klinik.

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av en kallelse till dig, eller remissvar till den som skickat remissen.

Kom i tid

Planera din tid innan genom att exempelvis ta reda på vart närmaste parkeringsplats finns.

Våra mottagningar

Kry
Partner
2 mottagningar
Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Jönköping

Borgmästaregatan 1d, 553 20 Jönköping

Läs mer
Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Malmö

Kalendeegatan 18, 211 35 Malmö

2 mottagningar
Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Jönköping

Borgmästaregatan 1d, 553 20 Jönköping

Psykiatripartners Neuropsykiatrisk utredning barn och vuxna Malmö

Kalendeegatan 18, 211 35 Malmö

Välkommen med en egenremiss

En egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, innebär att du själv söker vård genom att skicka in en remiss till någon av våra mottagningar.

Läs mer