Behandling inom vuxenpsykiatri

Vi erbjuder psykiatrisk vård för dig som är vuxen och har psykiska besvär. Vi utför bedömningar, utredningar och behandlingar som baseras på evidensbaserade, medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Hitta närmaste mottagningFör vårdgivare

Att tänka på innan första besöket

För att du ska få ut det mesta av behandlingen hos oss finns det viktig information som kan vara värdefullt för dig att ta del av inför första besöket.

Har du besökt en vårdcentral?

Det är viktigt att du har besökt en vårdcentral, tagit prover och pratat med en läkare för att utesluta andra sjukdomar innan vi kan se över din remiss.

Remiss

Du kan få en remiss till oss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Som patient kan du även ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenremiss, du hittar information under respektive klinik.

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av en kallelse till dig, eller remissvar till den som skickat remissen.

Kom i tid

Planera din tid innan genom att exempelvis ta reda på vart närmaste parkeringsplats finns.

Våra mottagningar

Vi bedriver våra mottagningar på uppdrag av olika regioner. Vi erbjuder fysisk samt digital vård - vilken typ av besök du kan boka beror på region och mottagning.

Kry
Partner
7 mottagningar
Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Läs mer
Psykiatripartners Samtalsmottagning Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Borås

Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Hässleholm

Östergatan 15, 281 32 Hässleholm

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Skövde

Storgatan 17, 541 30 Skövde

Psykiatripartners Samtalsmottagning Norrköping

Bråddgatan 9, 602 22 Norrköping

7 mottagningar
Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

Psykiatripartners Samtalsmottagning Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Linköping

Sankt Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Borås

Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Hässleholm

Östergatan 15, 281 32 Hässleholm

Psykiatripartners Vuxenpsykiatri Skövde

Storgatan 17, 541 30 Skövde

Psykiatripartners Samtalsmottagning Norrköping

Bråddgatan 9, 602 22 Norrköping

Välkommen med en egenremiss

En egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, innebär att du själv söker vård genom att skicka in en remiss till någon av våra mottagningar.

Läs mer