Välkommen till våra mottagningar i Östergötland

I region Östergötland behandlar vi inom flera olika vårdområden. Vi behandlar både digitalt samt på plats på våra mottagningar.

Våra mottagningar

I Region Östergötland har vi en allmänpsykiatrisk vuxenmottagning som avser all specialistpsykiatri, en specialistpsykiatri för barn och ungdomar (BUP), en samtalsmottagning för psykologisk behandling, samt en rehabiliteringsverksamhet via PBM i Norrköping för patienter med muskuloskeletala besvär.

Vården sker enligt avtal med Region Östergötland. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Som medborgare kan du söka vård hos oss oavsett var du bor.

Kontakta oss
Barn som håller i sin telefon

Behandling via videolänk

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall få behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske via videolänk kan du klicka här för att logga in på mina sidor.

Logga in

Våra vårdområden

Med psykologisk forskning har vi utvecklat moderna metoder för att bidra till bättre mental hälsa och ökad funktionsnivå. Vi arbetar för en bättre psykisk hälsa åt varje människa, varje dag. Vi kan hjälpa dig på flera sätt inom våra olika vårdområden.

Vuxna

Psykiatri

Vi erbjuder olika psykiatriska bedömningar, neuropsykiatriska utredningar och behandlingar baserade på forskningsnära och evidensbaserade insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer
Barn och ungdom

BUP

Vi erbjuder vård inom specialistpsykiatri för barn och ungdomar - både digitalt och på våra mottagningar.

Vi arbetar integrerat med utredning och behandling för att kunna bidra med rätt vårdinsatser efter önskemål hos individ och familj.

Läs mer
Vuxna

Psykoterapi

Samtalsmottagning för psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning.

Läs mer

Rehabilitering

Vi erbjuder öppenvårdsbaserad rehabilitering för patienter med smärta och andra besvär från muskler, skelett och leder. Rehabiliteringen erbjuder vi i samarbete med PBM.

Lär mer

Kontaktuppgifter till våra mottagningar

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

Välj remissväg till oss

Du som är vuxen kan skicka en egenremiss digitalt via 1177.se. Barn och ungdomar mellan 8-16 år hänvisar vi till region Östergötlands kontaktcenter En-väg-in som nås via telefon genom att ringa 010 105 97 45. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Vårdplanering

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.

Skicka egenremiss via 1177

Inför ditt besök

Ta med legitimation

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad per besök

Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med Region Östergötland. Ett besök på mottagningen eller hembesök kostar 200 kr.

Avbokning och uteblivet besök

Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.

Skicka egenremiss

Som vuxen kan du skicka in egenremiss till oss via 1177.se. Där kan du även av- och omboka tid, beställa journalkopia, förnya recept och komma i kontakt med oss på ett säkert sätt. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

Skicka egenremiss digitalt

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på våra mottagningar i region Östergötland bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen.

Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Anna Änges genom att mejla anna.anges@psykiatripartners.se eller till 1177.se genom vårdguidens e-tjänster “Synpunkter och klagomål”.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Östergötland på telefon 010 10 30 00 alternativt patientnamnden@regionostergotland.se

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på vuxen@psykiatripartners.se