Psykiatripartners för vårdgivare

Psykiatrisk bedömning
Utredning och behandling för barn, ungdomar och vuxna
Kvalificerat stöd för organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling
Jag vill remittera

Vi både utreder och behandlar

Psykiatripartners erbjuder vård både på plats och digitalt. Idag finns vi i 16 städer i 7 regioner: Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland.

Våra tjänster

Vårt uppdrag omfattar specialistpsykiatri, och har olika typer av verksamheter i olika regioner. Vi har stor vana av att arbeta med utredning och behandling av bland annat ADHD, autism, depression, ångest, trauma, tvång och OCD.

Vi arbetar inte med beroendevård eller demensvård.

Vuxna

Psykiatri

Vi erbjuder öppenvårdsbaserad vuxenpsykiatri både fysiskt och digitalt. Vi har mottagningar i Borås, Hässleholm, Linköping, Malmö, Norrköping och Skövde.

Läs mer
Barn och ungdom

BUP

Vi erbjuder öppenvårdsbaserad barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård och mellanvård. Vi har mottagningar i Falun, Linköping, Ljungby, Malmö, Norrköping och Växjö.

Läs mer
Vuxna, barn och ungdom

Neuropsykiatri

Vi har mottagningar i regionerna Jönköping och Skåne som erbjuder neuropsykiatrisk vård. Här utför vi bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade, medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Läs mer

AFU

Teambaserad arbetsförmågeutredning stödjer de som har fysiska, psykiska eller psykosociala besvär som påverkar arbetsförmågan. Vi kan hjälpa dig med en bedömning, för att du ska få tydliga förutsättningar både för arbetsanpassning och rehabilitering.

Läs mer

Smärta

Hos oss kan du söka vård för lång- eller kortvarig smärta. Vår rehabilitering baseras på KBT och du får behandling av ett multimodalt team. Rehabiliteringen sker individuellt och i grupp.

Lär mer

Rehabilitering

Vi erbjuder öppenvårdsbaserad rehabilitering för patienter med smärta och andra besvär från muskler, skelett och leder. Rehabiliteringen erbjuder vi i samarbete med PBM.

Lär mer

I framkant för patienten

Hos oss möts patienter och närstående av en välkomnande och trygg miljö som gör att de kan känna sig viktiga och värdefulla.

  • Vi arbetar med KBT

    Vår terapeutiska verksamhet är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Hos oss arbetar flera professioner tillsammans – bland annat sjuksköterskor, läkare och psykologer. Alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling hos oss har KBT-kompetens.
  • Alla våra metoder är evidensbaserade

    Vi följer nationella och regionala riktlinjer för den vård vi ger.
  • Vi samarbetar med andra samhällsfunktioner

    Vi arbetar med till exempel elevhälsan, primärvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hur man remitterar till oss

Som vårdgivare kan du skicka remisser till oss. Vi tar även emot egenremisser från patienter.

Skicka remiss till en av våra mottagningar
Som vårdgivare skickar du remissen till den mottagning som du vill remittera till. Remissen skickas via brev till den mottagning du vill remittera till.
Krankschreibung Icon
Läs mer om egenremisser
Som privatperson kan du skicka en egenremiss till oss via 1177.se eller genom att skicka en fysisk remissblankett via post. Detta kallas även för att göra en egen vårdbegäran.