Behandling av smärta

Psykiatripartners och PBM är en del av samma vårdkoncern. Via PBM i Norrköping bedriver vi rehabilitering i öppenvård för patienter med besvär i muskel- och skelettsystemet på uppdrag av regionen.

Kontakta ossFör vårdgivare

Vi finns här för dig som lider av smärta

Vi är experter på kroppen och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i ett multimodalt team. Du behöver inte någon remiss för att söka vård hos oss.

Vi bedriver rehabilitering i öppenvård för patienter med muskuloskeletala besvär (muskel- och skelettsystemet). Vårt team består av flera fysioterapeuter, en kiropraktor, en psykolog och en arbetsterapeut.

Vi erbjuder insatser till dig med besvär i kroppens leder, muskler och skelett. Vi kan också hjälpa dig som lider av yrsel, huvudvärk och smärta förenad med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, stress eller oro. Behandling sker individuellt och/eller i grupp.

Behandlingen hos oss

Vi har ett brett utbud av behandlingsalternativ med bland annat individuell behandling, fysioterapeutledd träning i mindre gym, medicinsk yoga, sömnskola, ACT-baserad smärtskola samt ryggskola. Vi erbjuder även återkommande föreläsningar med teman centrerade runt psykisk hälsa och kroppen.

Första besöket

På ditt första besök hos oss träffar du en av våra fysioterapeuter eller kiropraktorer för en första bedömning.

Planering

Vi skapar en gemensam planering baserat på dina besvär. Vid behov gör vår psykolog individuella bedömningar.

Bedömning och behandling

Bedömning och behandling sker utifrån ett helhetsperspektiv med mål att förbättra funktion, aktivitetsnivå och livskvalitet.

Kontaktuppgifter till vår mottagning