Anhörigstöd

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga. Du som anhörig är välkommen att kontakta oss på mottagningen för frågor och synpunkter.

Vi kan bland annat ge råd och stöd i anhörigfrågor, informera om olika sjukdomstillstånd, behandlingar och anhörigföreningar som finns inom psykiatrin.

Viktigt att känna till är att all personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Patienten måste ha gett sitt tillstånd till att anhöriga får information om honom eller henne innan de anhöriga kan få det.

Vi kan erbjuda dig som anhörig stödsamtal vid behov, kontakta mottagningen för att boka tid.

Du är även välkommen att följa med patienten på dennes besök så länge detta är godkänt av patienten.

För mer information är du välkommen att kontakta kurator:
Amani Moussa
Tel: 042-36 40 71

Josephine Broström
Tel: 042-36 40 61

Länkar:

www.anhoriga.se

www.attention-riks.se

www.ocdforbundet.se

www.schizofreniforbundet.se

www.spes.se

www.angest.se

www.aa.se

www.al-anon.se

www.aca-sverige.org

www.ksbh.se

www.maskrosbarn.org

www.foreningenbalans.se